Gönenç'in Yaşam Öyküsü


 

Gönenç, Girit kökenli bir memur ailesinin tek çocuğu olarak 1940'ta İstanbul'da doğdu. İlköğretimden sonra hayata atıldı. Kendi yaptığı tahta oyuncakları pazarlarda satmasının ardından kısa zamanda İstanbul oyuncak piyasasına üretim yapan küçük bir atölyenin sahibiydi.

Askerliğinden sonra mesleğini bir küçük sanayici olarak sürdürdü. 1979'da ustabaşına devrettiği Gönenç Minyatür Sanayi, zamanının Türkiye’sinde sayılı bir oyuncak ve hediyelik eşya firmasıydı. Günümüzde başka isimle çalışmasını sürdürmektedir.

Gönenç, sonraki yıllarda öteden beri amatörce yaptığı fotoğrafçılık ve gazeteciliği meslek seçti. Çeşitli dergilerde, Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelerde kültür, sanat, turizm, konularında fotoğraf, röportaj, araştırma ve eleştirileri yayınlandı. İFSAK yönetim kurulundaki görevi sırasında ulusal ve uluslararası fotoğraf sergilerinin açılması için uğraş verdi. Kişisel fotoğraf sergileri açtı, saydam gösterileri düzenledi, fotoğrafları bienal ve sergilerde ödüller kazandı. 1984'te İFSAK Yılın Fotoğrafı Gönenç'indi. Aynı yıl üç arkadaşıyla birlikte ülkemizin ilk diatek'ini kurdu. FIAP (Uluslararası Sanat Fotoğrafı Federasyonu) tarafından A-FIAP = FIAP Sanatçısı unvanına layık görüldü.

1985'te İstanbul'daki bütün varlığını ayrıldığı eşine ve genç oğluna bırakarak hayata yeniden sıfırdan başlamak üzere Bodrum - Gümüşlük'teki evine geldi. Boyacılık, rehberlik, marangozluk, seyyar satıcılık gibi işlerin ardından, deniz kenarındaki küçük evinde açtığı "Gönençyalı" isimli antikacı dükkânı 2000 yılına kadar yerli ve yabancı televizyonların, turizm yazarlarının, İngiltere Prensi Charles'tan uluslararası müzik adamı Ahmet Ertegün'e kadar birçok ünlü ve saygın kişinin ilgi odağı oldu.

İyi İngilizce bilen Gönenç'in ilkesi: okumak, gezmek, üretmek ve yazmak. Yaşam felsefesi; sevgi ve üretici etkinlik. İnsanımızın eğitim düzeyi yükseldikçe ülkemizin ilerleyeceğine inandığından bu konuda duyduğu sorumluluk gereği kitaplarından ve fotoğraflarından elde ettiği geliri ulusal eğitim adına öğrencilere harcamaktadır.

Toplumdaki değer yargılarının değişmesi ve benzeri nedenlerle 2000 yılında iş yaşamına son veren Gönenç, 2015 yılına kadar anı, gözlem, öykü, biyografi, yemek, fotoğraf gibi çeşitli konularda on altı kadar kitap kaleme aldı.

Günümüzde Bodrum'daki evinin bahçesinde kurduğu küçük atölyesinde şimdi eşiyle birlikte yine oyuncaklar üretiyor, gezi, fotoğraf ve kitap çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

O. Gönenç Nostalji